CÔNG TY BẢO VỆ PLANET SECURITY - CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về an ninh trật tự

Đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo vệ chỉ được sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ đã qua đào tạo nghiệp vụ bảo vệ.

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề thì cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải là doanh nghiệp.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này).

 Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Nghị định cũng quy định cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam phải là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 5 năm. Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên.

Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD. Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định quy định rõ, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, các tội xâm phạm sở hữu; có lý lịch rõ ràng được UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận; có giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận có đủ sức khỏe để lao động; có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được sử dụng người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh hoặc trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hoặc làm nhân viên dịch vụ bảo vệ.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có hợp đồng lao động với nhân viên dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật; không được thực hiện dịch vụ bảo vệ cho các đối tượng, mục tiêu hoạt hoạt động trái quy định của pháp luật.

Phương Nhi -  08 66 80 33 88